ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ
Η  με την απόδειξη αγοράς πιστοποιεί τη γνησιότητα του προϊόντος και εγγυάται για την ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιεί και την ποιότητα κατασκευής των κοσμημάτων.
Με την παρουσία της απόδειξης αγοράς εντός 6 μηνών από την ημερομηνία αγοράς η ARTEON αναλαμβάνει την επισκευή των κοσμημάτων σας χωρίς χρέωση της υπηρεσίας.
Σε περίπτωση απώλειας στοιχείου του κοσμήματος, ολικής καταστροφής ή προσπάθεια επισκευής από μη εξουσιοδοτημένο άτομο θα υπάρξει χρέωση για την οποία θα σας ενημερώσουμε και θα περιμένουμε την έγκρισή σας πριν προβούμε στην αποστολή.
Μετά το πέρας του εξαμήνου ο αποστολέας χρεώνεται για κάθε είδους επισκευή.